Bản Đồ Máu – Cha Seung Won trở lại trong câu chuyện về người vẽ bản đồ vĩ đại!

Đừng tưởng Gosanja (Bản Đồ Máu) là một bộ phim phục vụ dân du lịch, nó còn là một tác phẩm chứa đầy tinh thần tự cường rất đáng khen ngợi của người dân xứ Kim Chi. Bản Đồ Máu (tên gốc: Gosanja và tấm bản đồ vĩ đại phía Đông) là phim điện ảnh […]

Xem thêm